Ελλάδα έχεις ταλέντο "Φ.Ο ΚΟΤΙΝΟΣ" 

+30

Νέα της Μεταμόρφωσης

Ελλάδα έχεις ταλέντο "Φ.Ο ΚΟΤΙΝΟΣ"

Ελλάδα έχεις ταλέντο "Φ.Ο ΚΟΤΙΝΟΣ" Ναι στον επόμενο γύρο!