Κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης 

+30

Νέα της Μεταμόρφωσης

Κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης

Οποιον ενδιαφέρει ας ρίξει μια ματιά στον κανονισμό  καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ