ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

+30

Νέα της Μεταμόρφωσης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εντός του μηνός Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η σταδιακή αντικατάσταση όλων των πινακίδων ονοματοθεσίας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

       Στη συμβολή επτακοσίων τεσσάρων οδών θα τοποθετηθούν νέες διπλές επιστύλιες πινακίδες ονοματοθεσίας , σε δώδεκα σημεία θα τοποθετηθούν μονές επιστύλιες και σε τριάντα σημεία θα τοποθετηθούν επιτοίχιες πινακίδες ονοματοθεσίας.  Εντός του πρώτου τριμήνου 2018 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση όλων των πινακίδων με νέες, εξωραΐζοντας την εικόνα της πόλης και διευκολύνοντας τη κίνηση σε αυτή.

Για να δούμε!