2018 - Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στην Μεταμόρφωση 

+30

Νέα της Μεταμόρφωσης

2018 - Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στην Μεταμόρφωση

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, κ. Μιλτιάδης Καρπέτας όρισε από 1/1/2018 τους τρεις νέους αντιδημάρχους


Ειδικότερα στη θέση της Αντιδημάρχου Μαρίας Λυμπέρη στο Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων του Δήμου ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος ο Γιαννάκης Μανανάς

Στην θέση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ευάγγελου Χειμώνα ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος ο Κώστας Κολοβός

Στη θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ευάγγελου Γαρούφου ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος ο Γιώργος Χρονόπουλος.