Δήμος Μεταμόρφωσης: Δεν θα διενεργούνται πληρωμές στο Ταμείο από 2 Φεβρουαρίου 2018 

+30

Νέα της Μεταμόρφωσης

Δήμος Μεταμόρφωσης: Δεν θα διενεργούνται πληρωμές στο Ταμείο από 2 Φεβρουαρίου 2018

Δεν θα διενεργούνται πληρωμές στο Ταμείο του Δήμου Μεταμόρφωσης από την Τρίτη 2 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, όπως ενημερώνει ο Δήμος.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν αν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Δήμο μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, αναγράφοντας υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο και αιτιολογία κατάθεσης.