Μας ενημερώνει ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης για τα καθήκοντα των εργαζομένων στην καθαριότητα

Μας ενημρώνει ο δήαρχος της Μεταμόρφωσης για τα καθήκοντα και τς υποχρεώσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα με την παρακάτω ανακοίνωση.

Μήπως θα πρέπει να βγει και μια ανακοίνωση για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του δήμου απέναντι στους δημότες;

 

 

Πρόσκληση για την εμποροπανήγυρη της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ στις 5 & 6 Αυγούστου 2018

Όσοι  επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ που θα πραγματοποιηθεί  στις 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2018, να προσέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου και να καταθέσουν την αίτηση τους το αργότερο έως και την Δευτέρα 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ στις 5 & 6 Αυγούστου, έτους 2018, να προσέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου και να καταθέσουν την αίτηση τους το αργότερο έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.

Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής θα χορηγηθούν από τους υπάλληλους του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής:

 • για τα καταστήματα  από  23-7-2017 έως  25-7-2018.
 • για τους μικροπωλητές από  26-7-2018 έως  03-8-2018.

Οι χορηγούμενες άδειες είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν την παραχώρηση κοινόχρηστου οριοθετημένου χώρου και το αντίστοιχο τέλος ανά ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την υπ' αριθ. 264/2017, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.
 2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας  ή άδεια υπαίθριου εμπορίου.
 3. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους δημότες.
 5. Για την πολυτεκνική ιδιότητα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα πολυτέκνων σε ισχύ.
 6. Για ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας .

   

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο είναι:

 • η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 264/2017 ανέρχεται για το διήμερο:

 

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΟΥΣ

 

Α’ ΖΩΝΗ

Στην οδό Φ. Γκινοσάτη από την οδό Χίου έως την οδό Ήβης.

Στην οδό Ι. Κόττου από την οδό Ελ.Βενιζέλου έως την οδό Ι.Ράλλη.

Στην οδό Ι. Ράλλη από την οδό Χλόης έως την οδό Φ. Γκινοσάτη.

40,00€/τ.μ. το διήμερο

Β’ ΖΩΝΗ

Στην οδό Φ. Γκινοσάτη  από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χίου και από την οδό Ήβης έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού (Πλάτωνος),

30,00€/τ.μ. το διήμερο

Γ’ ΖΩΝΗ

Στην οδό Ήβης από την οδό Φ. Γκινοσάτη έως την οδό

Ι. Κόττου.

Στην οδό Ήβης από την οδό Φ. Γκινοσάτη έως την οδό

Γ. Παπανδρέου.

20,00€/τ.μ. το διήμερο

Α’ – Β’ – Γ’ ΖΩΝΗ

Πολύτεκνοι , τρίτεκνοι , Α. με. Α.

20,00€/τ.μ.το διήμερο

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΟΥΣ

Α΄ΖΩΝΗ 

30,00€/τ.μ.το  διήμερο

Β΄ΖΩΝΗ

25,00€/τ.μ.το  διήμερο

Γ’ ΖΩΝΗ

20,00€/τ.μ.το  διήμερο

Ποσό τέλους

 

Μετά το πέρας των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών δε θα γίνεται καμιά επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής λόγω υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει εκ νέου τις θέσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.

                                                                       

2018 Πρόσκληση για την εμποροπανήγυρη του ΠΡ.ΗΛΙΑ στην Μεταμόρφωση

Όσοι επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ που θα πραγματοποιηθεί  στις 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2018, να προσέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και να καταθέσουν την αίτηση τους το αργότερο έως και την Δευτέρα 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

   Καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ που θα πραγματοποιηθεί  στις 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2018, να προσέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου και να καταθέσουν την αίτηση τους το αργότερο έως και την Δευτέρα 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

    Οι αριθμητικές θέσεις συμμετοχής θα χορηγηθούν από τους υπάλληλους του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  έως την Τετάρτη 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

    Οι χορηγούμενες άδειες είναι αυστηρώς προσωπικές, αφορούν την παραχώρηση κοινόχρηστου οριοθετημένου χώρου και το αντίστοιχο τέλος ανά ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την υπ' αριθ. 264/2017, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του άμεσα ενδιαφερόμενου.
 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή άδεια υπαίθριου εμπορίου
 • Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους δημότες
 • Για την πολυτεκνική ιδιότητα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάρτα πολυτέκνων σε ισχύ.
 • Για ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό αναπηρίας .

    Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο, είναι:

 • η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 264/2017 ανέρχεται στην :

 

Α’ ΖΩΝΗ

Ποσό τέλους

Στην Οδό Παναθηναίων (από την οδό Πελοποννήσου έως την οδό Δομοκού)

30,00€/μ. το διήμερο

 

Β’ ΖΩΝΗ

Ποσό τέλους

Στην οδό Παναθηναίων (από την οδό Ηλείας μέχρι την οδό Πελοποννήσου και από την οδό Δομοκού έως την Χριστοφόρου Νέζερ)

20,00€/μ. το διήμερο

 

 

Α’ και Β’ ΖΩΝΗ                                                                            

Ποσό τέλους

Πολύτεκνοι , τρίτεκνοι , Α. με. Α.

Καταστηματάρχες 

15,00€/μ. το διήμερο

 

Για όλα τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται επί των οδών όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη, θα παραχωρείται ατελώς χώρος 1,50μ. έμπροσθεν της εισόδου των καταστημάτων τους.

Η καταβολή του τέλους για την κατάληψη των θέσεων εκατέρωθεν της ανωτέρω εισόδου, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκ μέρους των καταστηματαρχών δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εμποροπανηγύρεων. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τέλους, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τις θέσεις αυτές.

 

Μετά το πέρας των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών δε θα γίνεται καμιά επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής λόγω υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου, και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει εκ νέου τις θέσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους υπάλληλους του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 213-2012942.

                                                         

Πρόσληψη Ναυαγωσωστών στην Μεταμόρφωσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου στην Μεταμόρφωση.

Αιτήσεις έως 29/06/2018

 

1. Αίτηση

2. Ανακοίνωση

3. Υπέυθυνη Δήλωση

Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων

Σκοπός των Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων είναι η κοινωνική τους δραστηριοποίηση με διάφορους τρόπους.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 

Κ.Α.Π.Η. Διεύθυνση / Επικοινωνία
1o Κ.Α.Π.Η. Κώστα Βάρναλη 34
210-2813011
2o Κ.Α.Π.Η. Πεύκων 75 & Ναβαρίνου
210-2850235
3ο Κ.Α.Π.Η. Δημοκρίτου 16 , Προφ. Ηλίας
210-2847024
4ο Κ.Α.Π.Η. Σπάρτης 5
210-2844090

Αναβατόριο για ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προμηθεύτηκε σύγχρονο μηχανισμό εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, με απώτερο σκοπό την ισότιμη προσβασιμότητα αυτών των πολιτών στο κολυμβητήριο της πόλης, ενθαρρύνοντας τους ταυτόχρονα όπως αθληθούν και συμμετέχουν σε κολυμβητικές δράσεις, με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους.

Τώρα που δεν βρίσκει κάποιος να παρκάρει έξω από το κολυμβητήριο γιατί η ειδική θέση είναι πάντα πιασμένη δεν μας λέει κανένας τίποτα.

 

Summer Camp του Δήμου Μεταμόρφωσης 100€ το παιδί

Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης και  ξεκινούν την Πέμπτη 7/6/2018 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 17/6/2018.

Το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ το ένα παιδί και 150 ευρώ τα δύο. Το πρόγραμμα ξεπιάνει 18 Ιουνίου και τελειώνει 20 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία της κοινωφελούς επιχείρησης στο τηλέφωνο 2102845008 (Κορίνθου 21 1ος όροφος)

Γιορτή προβατίνας στη Μεταμόρφόσωση 23 Ιουνίου 2018

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ηπειρωτών Μεταμορφωσης " Ο ΠΥΡΡΟΣ" διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 την καθιερωμένη Ηπειρώτικη βραδιά - γιορτή προβατινας για ένα ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΓΛΈΝΤΙ μέχρι πρωίας, στο γήπεδο Μεταμόρφωσης(Γεωργίου Παπανδρέου 183), γεμάτο κέφι, ζωντανή μουσική 🎶, τραγούδι, χορό και νόστιμα φαγητα . Στην ορχήστρα οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες : Ναπολέων Δαμος (κλαρίνο), Δημήτρης Τζουμερκιωτης, Μάκης Κιαμος και Άννα Μαντζούκη !

Μεταμόρφωση: Ανατίναξαν ΑΤΜ τρλαπεζας αλλά έφυγαν άπραγοι

Το ΑΤΜ της εθνικήσ τράπεζας που ήταν τοποθετημένο σε κιόσκι, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Τατοΐου, στη Μεταμόρφωση, έβαλαν στόχο τους, άγνωστοι δράστες.

Με την μέθοδο «PLOFKRAAK» παροχέτευσαν μίγμα αερίου στο ΑΤΜ και στη συνέχεια το ανατίναξαν, δίχως να καταφέρουν να αφαιρέσουν όμως τις κασετίνες με τα μετρητά.

Στη συνέχεια, διέφυγαν από το σημείο και παρά τις έρευνες που ακολούθησαν από την Αστυνομία, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Μιχάλης Χαρίσης. Θύμα της αναλγησίας και της απραξίας της Δημοτικής αρχής ο αδικαχαμένος συνδημότης

Σπονδη στον αδικοχαμενο συνδημοτη μας Θυμα της αναλγησιας και της απραξιας της Δημοτικης αρχης που μας διοικει εδω και 7 χρονια χωρις να κανει τα αυτονοητα.

Το σημειο που βρηκε τραγικο θανατο στα χαρτια της Τεχνικης Υπηρεσιας ο δρομος εχει αγορασθει απο τον Δημο και επρεπε εδω και χρονια να εχει διανοιχθει στις πραγματικες του διαστασεις που ειναι 20 μετρα που θα ειχε και πεζοδρομια τουλαχιστον 4 μετρα 2 μετρα αριστερα και αλλα 2 δεξια για ασφαλεια των πεζων διοτι το σημειο που εγινε το δυστυχημα και ολη η λεωφορος μεχρι το γηπεδο λυκοβρυσης ειναι ετσι χωρις διανοιξη και χωρις πεζοδρομια και ασφαλεια πεζων η διασταση που υπαρχει σημερα ειναι μονο 8 μετρα χωρις πεζοδρομιο με αποτελεσμα η κολωνα που σκοτωσε τον συνδημοτη μας και ολοκληρη η σταση να ειναι εκτεθειμενη ολη πανω στον δρομο χωρις περιθωρια διασωσης των πεζων διοτι τα φορτια στους δρομους ειναι πολλα και το πλατος του δρομου υστερει κατα 12 μετρα απο αυτο που ωφειλε ο δημος να εχει παραδωσει εδω και χρονια.. Εγκληματικες λοιπον πρακτικες εις βαρος μας με υπευθυνο την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ η οποια παρακρατει τα δημοτικα τελη στο σεντουκι διατυπανιζοντας οτι για ορωτη φορα εχει ταμειο 10.000.000 και το περιφερει διαλλαλωντας το στην πολη απο πορτα σσ πορτα δια στοματος ΔΗΜΑΡΧΟΥ σαν πολυφερνη νυφη που με αυτα τα προικια θα πρεπει να την ξαναπαντρευτουμε.

Σαν ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ καταγγειλαμε 2 φορες την Δημοτικη αρχη στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ τοσο γιατι δεν μειωσε τα δημοτικα τελη οπως σε αλλους δημους οσο και γιατι τα παρακρατει αφου ειναι ανταποδοτικα και πρεπει να επιστρεφονται μεσω ΕΡΓΩΝ ΥΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ πολιτες. Καμια ασφαλεια ουτε στους δρομους ουτε στα πεζοδρομια τοσο στην Δεξαμενης οσο και στην Γ Παπανδρεου- και Ηρακλειου και πολλων αλλων σημειων δεν υπαρχει αφου δεν εγιναν οι διανοιξεις δρομων που επρεπε ( Ροδου-Παπαδιαμαντη-Δεξαμενης -Κλεισθενους και πολλων αλλων σημειων με πεζοδρομια σηματοδοτες και προστατευτικα κολωνακια και επιτελους μια σοβαρη ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που θα ξεκλειδωσει το υφισταμενο κυκλοφοριακο καθεστως και θα λει τουργησει την πολη με ασφαλεια. Καλω τον Δημαρχο σε εκτατη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ Επρεπε ηδη να το ειχε κανει πριν θρυνησουμε και αλλα θυματα.

 

Πηγή Facebook

Τραγωδία στη Μεταμόρφωση

Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από την τραγωδία στη Μεταμόρφωση - Οδηγός  το πρωί της Πέμπτης (24/05/2018) «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε στάση λεωφορείουμε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ένα 9χρονο κοριτσάκι.

Ήταν πρωί Πέμπτης. Αυτοκίνητο πέφτει σε στάση λεωφορείου στην οδό Παπανδρέου 119. Ο τραγικός απολογισμός... Ένας 50χρονος νεκρός, τραυματίες ο 44χρονος οδηγός, η 9χρονη κόρη του κι ένας 80χρονος.  

Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 55χρονη στη Μεταμόρφωση

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 55χρονη γυναίκα στη Μεταμόρφωση όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε τζιπ την ξυλοκόπησαν άγρια και τη λήστεψαν.

Σύμφωνα με το star.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, 22 Μαΐου στο κατάστημα με καυσόξυλα που διατηρεί η γυναίκα στην οδό Ζέας στη Μεταμόρφωση.

Γύρω στις 20:00 το βράδυ ένα τεράστιο τζιπ σταμάτησε στην είσοδο του καταστήματος και κατέβηκαν δύο άτομα, που της όρμησαν και άρχισαν να την ξυλοκοπούν άγρια με μπουνιές και κλωτσιές. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και τότε οι δράστες άρπαξαν την ταμειακή μηχανή, την οθόνη του καταγραφικού από το κλειστό κύκλωμα, το κινητό της τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν.θεματα της επικαιροτητας που μας εκαναν εντυπωση

Ένα ζώο μεταξύ μας

14 Μαρτίου 2018
Ένα ζώο μεταξύ μας

Δύο Θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχουν έξω από το δημοτικό κολυμβητήριο και την...

Κλειστά την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 τα σχολεία

05 Νοεμβρίου 2018
Κλειστά την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 τα σχολεία

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν μαθήματα την Τετ...

Άσχημα τα νέα για όσους έχουν κάνει τατουάζ!

14 Ιουνίου 2018
Άσχημα τα νέα για όσους έχουν κάνει τατουάζ!

Πολλά μελάνια τατουάζ περιέχουν βαρέα μέταλλα που έχουν συνδεθεί με ένα μεγάλο αριθμό προ...

Πως μπορείς να βοηθήσεις τους πυρόπληκτους [LIVE ενημέρωση]

25 Ιουλίου 2018
Πως μπορείς να βοηθήσεις τους πυρόπληκτους [LIVE ενημέρωση]

Βοηθάμε όπως μπορούμε τους πυρόπληκτους σε Ραφήνα και Κινέτα! ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΙΔΗ Α’...

Οι 4 περίεργες χρήσεις της βότκας που δεν σου έχουν περάσει από το μυαλό

12 Ιουνίου 2018
Οι 4 περίεργες χρήσεις της βότκας που δεν σου έχουν περάσει από το μυαλό

Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αναφερόμαστε στη βότκα, είναι τα... ξέφρενα...

Πονοκέφαλος στις βιομηχανίες πλαστικών λόγω της κατάργησης της σακούλας

08 Ιουνίου 2018
Πονοκέφαλος στις βιομηχανίες πλαστικών λόγω της κατάργησης της σακούλας

Σήμα κινδύνου, λόγω της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στην χρήση πλαστικής σακούλας, εξέ...

Σώζων Παλαίστρος Χάρος, το Twitter γονάτισε

20 Μαρτίου 2018
Σώζων Παλαίστρος Χάρος, το Twitter γονάτισε

Ο ΧΑΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΡΥΔΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΣΠΑΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΣΕΤΑ ή ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ; #survivorGR Σ...

Βάζει τα ρούχα στο πλυντήριο και από πάνω ρίχνει μαύρο πιπέρι, αλάτι, ξίδι: Δεν θα πιστέψετε τι θα συμβεί

23 Φεβρουαρίου 2018
Βάζει τα ρούχα στο πλυντήριο και από πάνω ρίχνει μαύρο πιπέρι, αλάτι, ξίδι: Δεν θα πιστέψετε τι θα συμβεί

Μαύρο πιπέρι Προσθέστε ένα κουταλάκι μαύρο τριμμένο πιπέρι στην πλύση σας μαζί με το απορρ...

Tα μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2017

23 Φεβρουαρίου 2018
Tα μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 542/16-02-2018 η απόφαση ΠΟΛ.1024/2018 σύμφωνα με την οποία καθορί...

Σκάνδαλο Novartis: Παραπέμπονται σε προανακριτική και οι δέκα πολιτικοί

22 Φεβρουαρίου 2018
Σκάνδαλο Novartis: Παραπέμπονται σε προανακριτική και οι δέκα πολιτικοί

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραπέμπονται οι: Δημήτρης Αβραμόπουλος με 188 ψ...

Πώς διατηρούμε τα θαλασσινά μέχρι το μαγείρεμα της Καθαράς Δευτέρας

17 Φεβρουαρίου 2018
Πώς διατηρούμε τα θαλασσινά μέχρι το μαγείρεμα της Καθαράς Δευτέρας

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της. Σαρακοστής, λόγω της αυξημένης ζήτησης βγαίνουν στην...

Ξεκίνησε η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες

26 Φεβρουαρίου 2018
Ξεκίνησε η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικ...

Αυτα είναι τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν βρεθεί σε βαλίτσες...

05 Φεβρουαρίου 2018
Αυτα είναι τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν βρεθεί σε βαλίτσες...

Πολλοί ταξιδιώτες κατά την επιστροφή τους από κάποιο ταξίδι, έχουν στις βαλίτσες τους... π...

ΔΕΗ - Νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

04 Φεβρουαρίου 2018
ΔΕΗ - Νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

Έκπτωση έως και 70% στους πολίτες που έχουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, προσφέρει το νέο...

Οριστικό: Η Αρκτική ξεπαγώνει!

16 Δεκεμβρίου 2017
Οριστικό: Η Αρκτική ξεπαγώνει!

Ακρως ανησυχητικά για το μέλλον της ανθρωπότητας αλλά και του παγκόσμιου οικοσυστήματος εί...

Να πώς θα βρείτε (και θα σβήσετε) όλες τις ηχογραφήσεις που έχει κάνει κρυφά από εσάς το κινητό σας

06 Δεκεμβρίου 2017
Να πώς θα βρείτε (και θα σβήσετε) όλες τις ηχογραφήσεις που έχει κάνει κρυφά από εσάς το κινητό σας

Ζούμε σε μια εποχή που τα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν αρχίσει να ξεπερνούν κάθε προσδοκί...

Οι δέκα χρυσοί κανόνες για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε ξεκούραστοι!

20 Νοεμβρίου 2017
Οι δέκα χρυσοί κανόνες για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε ξεκούραστοι!

Ένας καλός ύπνος είναι αναζωογονητικός και τονώνει τον οργανισμό μικρών και μεγάλων. Ο ήρε...

Σοκ με κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Ποιοι χάνουν τις εκπτώσεις

20 Νοεμβρίου 2017
Σοκ με κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Ποιοι χάνουν τις εκπτώσεις

Εκτός Κοινωνικού Οικονομικού Τιμολογίου (ΚΟΤ) όσοι έχουν μεγάλες καταθέσεις, υψηλής αξίας...

Τραγωδία δίχως τέλος στη Δυτική Αττική μετά από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών...

16 Νοεμβρίου 2017
Τραγωδία δίχως τέλος στη Δυτική Αττική μετά από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών...

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 16 ενώ η αγωνία για τους τέσσερις αγνοούμενους έχει χτυπήσει "...

Πώς θα καταλάβεις αν το αβγό είναι μπαγιάτικο ή όχι;

13 Νοεμβρίου 2017
Πώς θα καταλάβεις αν το αβγό είναι μπαγιάτικο ή όχι;

Γέμισε ένα μικρό κατσαρολάκι με κρύο νερό και ρίξε μέσα το αβγό. Αν αυτό βυθιστεί και ακου...

Φώφη-Νίκος ψάχνουν στρατηγική β' γύρου -Σύγκρουση εντός ΠΑΣΟΚ Πηγή: Φώφη-Νίκος ψάχνουν στρατηγική β' γύρου -Σύγκρουση εντός ΠΑΣΟΚ | iefimerida.gr

13 Νοεμβρίου 2017
Φώφη-Νίκος ψάχνουν στρατηγική β' γύρου -Σύγκρουση εντός ΠΑΣΟΚ Πηγή: Φώφη-Νίκος ψάχνουν στρατηγική β' γύρου -Σύγκρουση εντός ΠΑΣΟΚ | iefimerida.gr

Σε εσωκομματική μάχη στο ΠΑΣΟΚ θα εξελιχθεί η διεκδίκηση της ηγεσίας της Κεντροαριστεράς,...

Πότε αλλάζει η ώρα και γιατί

26 Οκτωβρίου 2017
Πότε αλλάζει η ώρα και γιατί

Τον χειμώνα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, η ώρα αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρ...

Survivor 2: Θα γίνει πανικός Αυτό είναι το επίσημο trailer

26 Οκτωβρίου 2017
Survivor 2: Θα γίνει πανικός Αυτό είναι το επίσημο trailer

To Survivor 2 θα επιστρέψει σύντομα στις οθόνες μας και ο ΣΚΑΪ ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο tr...

Τέλη κυκλοφορίας 2018: Οριστικό - Δείτε ποια ημέρα θα αναρτηθούν στο Taxisnet

20 Οκτωβρίου 2017
Τέλη κυκλοφορίας 2018: Οριστικό - Δείτε ποια ημέρα θα αναρτηθούν στο Taxisnet

Η εκτύπωση από TAXISNET χρειάζεται ο ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ η πληρωμή θα πρέπε...

Ποιες τροφές πρέπει να πλένετε πάντα και ποιες να μην πλένετε ποτέ

12 Οκτωβρίου 2017
Ποιες τροφές πρέπει να πλένετε πάντα και ποιες να μην πλένετε ποτέ

Ποιες τροφές να μην πλένετε ΠΟΤΕ Αυγά: Μια ειδική ουσία τοποθετείται συχνά στα αυγά για να...

43 νέες αρμοδιότητες στα ΚΕΠ

12 Οκτωβρίου 2017

Με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681/12.09.2017 (ΦΕΚ 3446/04.10.2017 τεύχος Β') Καθορισμός των...

Απάτη με αναπάντητες κλήσεις σε κινητά: Τι δηλώνει ο Μανώλης Σφακιανάκης

12 Οκτωβρίου 2017

Να εξαπατήσουν τους πολίτες προσπαθούν επιτήδειοι... με κλήσεις και μηνύματα κινητής τηλεφ...

«Ναι» στην αλλαγή φύλου από τα 15 έτη είπαν 148 βουλευτές

11 Οκτωβρίου 2017

Με ονομαστική ψηφοφορία κατέληξε η θυελλώδης συζήτηση για την αλλαγή φύλου. «Ναι» στην αλλ...

13 εμπόδια που σε εμποδίζουν να φτιάξεις τη ζωή σου

15 Σεπτεμβρίου 2017
13 εμπόδια που σε εμποδίζουν να φτιάξεις τη ζωή σου

Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής είναι το να πορευόμαστε με οδηγό το φως, τη γαλήνη...

Top